¿Para qué sirve la dll vdsvd.dll?

VDS Virtual Disk Provider, Version 1.0

Dependencias de la dll vdsvd.dll


Microsoft (R) COFF/PE Dumper Version 14.16.27034.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.


Dump of file C:\Windows\System32\vdsvd.dll

File Type: DLL

 Image has the following dependencies:

  msvcrt.dll
  ATL.DLL
  KERNEL32.dll
  ntdll.dll
  ADVAPI32.dll
  VirtDisk.dll
  vdsutil.dll
  api-ms-win-core-com-l1-1-0.dll

 Summary

    1000 .data
    1000 .pdata
    6000 .rdata
    1000 .reloc
    1000 .rsrc
    8000 .text

Funciones que tiene la dll vdsvd.dll


1  0 00001250 [email protected]@[email protected]
2  1 000010D0 [email protected]@[email protected]
3  2 00001200 [email protected]@[email protected][email protected]@@Z
4  3 000014F0 [email protected]@[email protected]
5  4 000014D0 [email protected]@[email protected]@Z
6  5 000012D0 [email protected]@[email protected]
7  6 00001110 [email protected]@[email protected]
8  7 00001230 [email protected]@[email protected]
9  8 00001540 [email protected]@[email protected]
10  9 000014E0 [email protected]@[email protected]
11  A 000010B0 [email protected]@QEAAXXZ
12  B 00001090 [email protected]@QEAAXXZ
13  C 00001150 [email protected]@@AEAAXXZ
14  D 00001170 [email protected]@@AEAAXXZ
15  E 00001490 [email protected]@@QEAAXXZ
16  F 000011D0 [email protected]@@QEAAHXZ
17  10 000014A0 [email protected]@@QEAAXXZ
18  11 000011B0 [email protected]@@AEAAXXZ
19  12 00001470 [email protected]@@[email protected]@XZ
20  13 00001480 [email protected]@@QEAAHXZ
21  14 00001130 [email protected]@@AEAAXXZ
22  15 00001450 [email protected]@@[email protected]@@Z
23  16 00001440 [email protected]@@[email protected]@@Z
24  17 000013F0 [email protected]@@QEAAXXZ
25  18 00001190 [email protected]@@AEAAXXZ
26  19 000014B0 [email protected]@@QEAAXXZ
27  1A 00001080 [email protected]@@QEAAHXZ
28  1B 00001070 [email protected]@@QEAAHXZ
29  1C 000035B0 DllCanUnloadNow
30  1D 00003600 DllGetClassObject
31  1E 00003690 DllRegisterServer
32  1F 00003790 DllUnregisterServer

Información avanzada sobre funciones que tiene la dll vdsvd.dll


Microsoft (R) COFF/PE Dumper Version 14.16.27034.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.


Dump of file C:\Windows\System32\vdsvd.dll

File Type: DLL

 Section contains the following exports for vdsvd.DLL

  00000000 characteristics
  3F792827 time date stamp
    0.00 version
      1 ordinal base
     32 number of functions
     32 number of names

  ordinal hint RVA   name

     1  0 00001250 [email protected]@[email protected]
     2  1 000010D0 [email protected]@[email protected]
     3  2 00001200 [email protected]@[email protected][email protected]@@Z
     4  3 000014F0 [email protected]@[email protected]
     5  4 000014D0 [email protected]@[email protected]@Z
     6  5 000012D0 [email protected]@[email protected]
     7  6 00001110 [email protected]@[email protected]
     8  7 00001230 [email protected]@[email protected]
     9  8 00001540 [email protected]@[email protected]
     10  9 000014E0 [email protected]@[email protected]
     11  A 000010B0 [email protected]@QEAAXXZ
     12  B 00001090 [email protected]@QEAAXXZ
     13  C 00001150 [email protected]@@AEAAXXZ
     14  D 00001170 [email protected]@@AEAAXXZ
     15  E 00001490 [email protected]@@QEAAXXZ
     16  F 000011D0 [email protected]@@QEAAHXZ
     17  10 000014A0 [email protected]@@QEAAXXZ
     18  11 000011B0 [email protected]@@AEAAXXZ
     19  12 00001470 [email protected]@@[email protected]@XZ
     20  13 00001480 [email protected]@@QEAAHXZ
     21  14 00001130 [email protected]@@AEAAXXZ
     22  15 00001450 [email protected]@@[email protected]@@Z
     23  16 00001440 [email protected]@@[email protected]@@Z
     24  17 000013F0 [email protected]@@QEAAXXZ
     25  18 00001190 [email protected]@@AEAAXXZ
     26  19 000014B0 [email protected]@@QEAAXXZ
     27  1A 00001080 [email protected]@@QEAAHXZ
     28  1B 00001070 [email protected]@@QEAAHXZ
     29  1C 000035B0 DllCanUnloadNow
     30  1D 00003600 DllGetClassObject
     31  1E 00003690 DllRegisterServer
     32  1F 00003790 DllUnregisterServer

 Summary

    1000 .data
    1000 .pdata
    6000 .rdata
    1000 .reloc
    1000 .rsrc
    8000 .text

Integridad de la dll vdsvd.dllAlgorithm    Hash                                  Path                              
---------    ----                                  ----                              
SHA256     02249E8961F3989682B97DFF63D797F98D30975C3057A0A90FF9B11460818B19    C:\Windows\System32\vdsvd.dll                 


Detalles sobre el fichero dll vdsvd.dll
PSPath      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Windows\System32\vdsvd.dll
PSParentPath   : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Windows\System32
PSChildName    : vdsvd.dll
PSDrive      : C
PSProvider    : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer   : False
Mode       : -a----
VersionInfo    : File:       C:\Windows\System32\vdsvd.dll
          InternalName:   VDSVD.DLL
          OriginalFilename: VDSVD.DLL.MUI
          FileVersion:   10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
          FileDescription: VDS Virtual Disk Provider, Version 1.0
          Product:     Microsoft® Windows® Operating System
          ProductVersion:  10.0.19041.1
          Debug:      False
          Patched:     False
          PreRelease:    False
          PrivateBuild:   False
          SpecialBuild:   False
          Language:     Inglés (Estados Unidos)
          
BaseName     : vdsvd
Target      : {C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-v..virtualdiskprovider_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1_none_b35f331385cac222\vdsvd.dll}
LinkType     : HardLink
Name       : vdsvd.dll
Length      : 60416
DirectoryName   : C:\Windows\System32
Directory     : C:\Windows\System32
IsReadOnly    : False
Exists      : True
FullName     : C:\Windows\System32\vdsvd.dll
Extension     : .dll
CreationTime   : 07/12/2019 10:08:19
CreationTimeUtc  : 07/12/2019 9:08:19
LastAccessTime  : 03/12/2020 16:21:25
LastAccessTimeUtc : 03/12/2020 15:21:25
LastWriteTime   : 07/12/2019 10:08:19
LastWriteTimeUtc : 07/12/2019 9:08:19
Attributes    : ArchiveProcesos que utilizan la dll vdsvd.dll